Workshop – arbejdsmiljø og sygefravær

Webinar 1: Hvordan skaber vi mental sundhed og trivsel – også på distancen

 

Formål/udbytte

Corona-krisen har givet mange erfaringer med at arbejde helt eller delvist hjemmefra. Vi har været tvunget til at finde os til rette i en ny arbejdshverdag. Det stiller store krav til både ledere og medarbejdere.

Spørgsmålet er, hvordan ledere og medarbejdere i fællesskab bidrager til et godt arbejdsmiljø under de forandrede rammer og uforudsigelige tid?

Hvilke nye metoder kan hjælpe lige nu, og “efter-corona” som vi ikke helt ved hvor længe vil vare?

 • Hvordan skabes tryghed med det nye arbejdsmæssige set up, samtidig med at der er forventninger om at løse normale arbejdsopgaver?
 • Hvordan opretholder vi den mentale sundhed, trivsel og følelse af fællesskab, når vi måske ikke skal være så tæt på kolleger og arbejdspladsen som tidligere i takt med at virksomheder indfører faste hjemmearbejdsdage?
 • Hvilke konkrete metoder og værktøjer kan hjælpe os alle – ledere og medarbejdere – til at arbejde godt sammen om kerneopgaven på distancen?
 • Og hvilke metoder kan vi med fordel bruge, når vi igen er tilbage i vores vante arbejdsrammer?

 

I webinaret får I:

 • Introduktion til hvad mental sundhed er
 • De 5 R’er, der skaber gode vilkår for trivsel og arbejdsmæssigt ”fremmøde” – også på distancen
 • 3 snubletråde og 3 konkrete tips, du kan bruge i den aktuelle situation for at lette hverdagen
 • 6 konkrete forslag til hvordan ledere og medarbejdere på distancen kan arbejde med egen trivsel
 • Mulighed for at stille spørgsmål

 

Program: Webinaret er 1 time.

 

Målgruppe: Medarbejdere og ledere

 

Book et webinar om hvordan I målrettet kan arbejde med mental sundhed og trivsel – også på distancen. Ring/mail og hør nærmere på 23 60 66 99 eller ash@biggervision.dk.

Workshop 1: Den sundeste ledelse

 

Formål/udbytte

Workshoppen er skræddersyet til personaleledere, der ønsker inspiration til bevidst at bedrive sund ledelse, der skaber høj arbejdsglæde på arbejdspladsen og mange ansatte, der aldrig er sygemeldte. Det er netop det, der kendetegner sund ledelse.

Med afsæt i ledelsesrapporten ”Den sundeste ledelse” ser deltagerne, hvor de allerede i dag bedriver sund ledelse, og får blik for, hvor de med fordel kan introducere sund ledelsespraksis i fremtiden.

Ved afslutning på workshoppen har deltagerne et skrarpt billede af, hvordan de på egen arbejdsplads kan udvise tydelig sund ledelse og samtid forebygge sygefravær. Alene og i samarbejde med lederkolleger og ansatte.

Målgruppe: Personaleledere

Eksempel på program: (kan justeres i indhold og længde og evt. udformes som halvdags workshop)

 

9.00 – 9.30                  Systematisk forebyggelse af sygefravær og fremme af trivsel på arbejdspladsen

9.30 – 10.00                Psykisk arbejdsmiljø og sygefravær. Hvordan bruger vi den viden proaktivt?

10.00 – 10.15             Pause

10.15 – 11.15             Sunde arbejdspladser med højt fremmøde og høj arbejdsglæde

11.15 – 12.00             Kendetegn ved ledere, der får ansatte til at komme hver dag

12.00 – 12.45             Frokost

12.45 – 13.45             Gruppedialog. Se guldet. Hvor udlever du kendetegn for sund ledelse i dag?

13.45 – 14.00             Tilbagemelding fra grupperne. Spot på sund ledelsespraksis i hverdagen

14.00 – 14.15             Kaffepause

14.15 – 14.30             Lederen som rollemodel og bannerfører for den sunde dialog

14.30 – 15.00             Udnyt stærke lederteams – også ved sygefravær

15.00 – 15.15             Tag guldkornene med hjem og udvis sund ledelse. Individuel opsamling.

15.15 – 15.30             Opsamling i plenum. Kom stærkt i gang med at bedrive sund ledelse

 

Book en workshop om hvordan I lærer at forebygge sygefravær på 1 dag eller ring/mail og hør nærmere på 23 60 66 99 eller ash@biggervision.dk

Workshop 2: Lær at forebygge sygefravær – på 1 dag

 

Formål/udbytte

Workshoppen er meget handlingsorienteret har til formål at klæde personalelederen på til systematisk at forebygge sygefravær. Deltagerne får et overblik over den hurtigste vej til at forebygge sygefravær i fremtiden. Både det deltagerne selv kan gøre ledelsesmæssigt og organisatorisk, og i samarbejde med andre på arbejdspladsen.

Inden vi forlader hinanden, har alle deltagere arbejdet med deres egen handleplan, som allerede fra i morgen kan styrke indsatsen for at forebygge sygefravær på arbejdspladsen.

Målgruppe: Personaleledere, der ønsker at stille fuldt hold på arbejde hver dag ved systematisk at forebygge sygefravær og fremme trivsel. Det kan også være HR-konsulenter, der skal understøtte personaleledere i egen organisation med at gøre det samme

Eksempel på program: (kan justeres i indhold og længde og evt. udformes som halvdags workshop)

 

9.00 – 9.30                  Hvad er sygefravær? Hvorfor kræver det så meget lederopmærksomhed?

9.30 – 10.00                Konsekvenser af sygefravær. I Danmark og på egen arbejdsplads?

10.00 – 10.15             Pause

10.15 – 11.15             Oplæg om best practice til langtidsholdbar forebyggelse af sygefravær – i dag

11.15 – 12.00             Lederens mindset og modenhed som driver for at skabe sunde arbejdspladser

12.00 – 12.45             Frokost

12.45 – 13.15             Forebyg sygefravær på alle niveauer i organisationen med enkel model

13.15 – 14.00             Step by step handleplan til forebyggelse af sygefravær på egen arbejdsplads

14.00 – 14.15             Kaffepause

14.15 – 15.00             Gruppedialog: Fra handleplan til praksis. Hvordan undgår vi snubletrådene?

15.00 – 15.30             Opsamling i plenum. Energi og stærkt ledelsesfokus fra i morgen

 

Book en workshop om hvordan I lærer at forebygge sygefravær på 1 dag eller ring/mail og hør nærmere på 23 60 66 99 eller ash@biggervision.dk

Workshop 3: Sammen forebygger vi sygefravær

 

Formål/udbytte

I får en indføring i best practice til systematisk at forebygge sygefravær på arbejdspladsen. Der er masser af inspiration til, hvordan I styrker og præciserer jeres indbyrdes roller og ansvarsområder i trivsels- og fraværsarbejdet. I bliver trykket lidt på maven og udfordret lidt på jeres holdninger, sygefraværskultur og samarbejdsparathed – naturligvis på en kærlig måde. Til gengæld bliver I meget mere bevidste om, hvad I sammen kan gøre for at skabe en sund arbejdsplads med højt fremmøde.

En god måde at kickstarte eller give fornyet inspiration til samarbejde mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter om at stille fuldt hold på arbejde hver dag.

Målgruppe: Ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, MED-udvalg og samarbejdsudvalg, der skal spille en rolle i arbejdet med at stille fuldt hold på arbejde hver dag

Eksempel på program: (som selvfølgelig kan justeres i indhold og længde og evt. udformes som halvdags workshop)

 

9.30 – 10.00                Hvorfor beskæftige sig med sygefravær og trivsel på arbejdspladsen?

10.00 – 10.30             Skab balance mellem forskellige sygefravær- og trivselshensyn

10.30 – 10.45             Pause

10.45 -11.15               Oplæg om best practice med forebyggelse og håndtering af sygefravær

11.15 – 12.00             Hvordan styrker ledere og medarbejdere samarbejder om de gode løsninger

12.00 – 12.45              Frokost

12.45 – 13.15             Snitflader når vi forebygger sygefravær og styrker trivsel og fremmøde

13.15 – 13.45             Dialog i grupper: Er vi alle enige om vores roller? Skal vi være det?

13.45 -14.00               Kaffepause

14.00 – 14.45             Guppedialog om dilemmaer – Skal jeg møde på jobbet i dag?

14.45 – 15.00             Præsentation af gruppearbejde – refleksioner over arbejdspladskultur

15.00 – 15.30             Afslutning: Sådan styrker vi samarbejde på arbejdspladsen

 

Book en workshop om hvordan I sammen forebygger sygefravær eller ring/mail og hør nærmere på 23 60 66 99 eller ash@biggervision.dk

Workshop 4: Nedbring sygefraværet i fremtiden

Om udfordringerne på fremtidens arbejdsplads med fokus på tilstedeværelse på arbejdspladsen.

Kravene til den enkelte medarbejder om service, fleksibilitet og evig udvikling bliver ikke mindre i fremtiden. Fremtidens arbejdsmarked er meget mere flydende uden faste pladser og sikre positioner. Forholder vi os ikke bevidst til det, risikerer vi, at flere og flere medarbejdere ikke kan holde til det, bukker under for stress eller melder sig syge for at få et pusterum. Der er behov for at forstå og håndtere sygefravær på arbejdspladsen på en helt ny måde.

Vi tager jer med på en rejse ud på fremtidens turbulente arbejdsmarked. I får et grundlæggende indblik i de vigtigste megatrends og en ny forståelse for, hvorfor vi alle sammen ind imellem kan have svært ved at følge med og være i fare for at blive syge af det. Vi styrker jeres opmærksomhed på, hvordan trivsel og tilstedeværelse på jobbet påvirker muligheden for at møde fremtiden proaktivt.

Vi sætter spot på sygefraværet som en kollektiv udfordring fremfor et individuelt problem. Gennem refleksioner og drøftelser i grupper bliver fremtidens krav om forandringer og tilstedeværelse gjort helt konkrete.

Hvad betyder det for netop jeres måde at arbejde på? Hvad skal vi gøre mere af for at møde fremtiden? Eller stoppe med at gøre! Hvad med de medarbejdere, der aldrig er syge – de ”langtidsfriske”? Det er målet med workshoppen, at alle deltagere ser, at fremtiden er lige om hjørnet og skal mødes med åbne øjne.

Anne Sophie Hensgen og Anne-Marie Dahl

Udbytte af workshop bl.a.:

“Øget bevidsthed i medarbejdergruppen og hos den enkelte medarbejder om, hvordan sygefravær, trivsel og tilstedeværelse påvirker, om I kan være en succes i fremtiden – set med jeres, borgeres og kunders øjne!”

Formål/udbytte:

I får indblik i de væsentligste megatrends, der påvirker fremtidens samfund og arbejdsmarked og får forståelse for de mange modsatrettede krav og tendenser blandt andet via en scenarieøvelse. I får indblik i en strategisk tilgang til at arbejde med sygefravær og en konkret metode, I kan arbejde videre med på jeres arbejdsplads allerede i morgen.

Målgruppe: Alle ansatte og ledere, der skal arbejde med forståelse for og nedbringelse af sygefravær i dag og i fremtiden.

Eksempel på program: (som selvfølgelig kan justeres i indhold og længde og evt. udformes som halvdags workshop)

09.30 – 09.45                 Sygefravær i dag og fremtiden – hvad er udfordringen?

09.45 – 10.30                 Oplæg om megatrends og modtendenser i fremtiden

10.30 – 10.40                 Tænkepause

10.40 – 11.00                 Scenarier for fremtidens arbejdsmarked

11.00 – 11.30                 Dialog i grupper i de forskellige fremtider

11.30 – 12.30                 Præsentation fra gruppearbejdet –  hvor er vi i dag? Hvor er vi  på vej hen? Hvor vi vil gerne hen?

12.30 – 13.15                 Frokost

13.15 – 14.00                 Oplæg om sygefravær og strategisk forebyggelse

14.00 – 14.30                 Gruppedialog om strategisk forebyggelse

14.30 – 14.45                 Kaffepause

14.45 – 15.00                 Intro til helhedsorienteret model til at arbejde konkret med sygefraværsudfordringer

15.00 – 15.30                 Lav din egen/jeres egen model – samarbejde på din arbejdsplads om at stille fuldt hold

15.30 – 15.45                 Opsamling på øvelse

15.45 – 16.00                 Afslutning: Sygefravær et fælles ansvar i fremtiden?

 

Undervisere:

Anne-Marie Dahl er fremtidsforsker og forfatter og driver sin egen virksomhed Futuria. Hun er en efterspurgt foredragsholder og har stor erfaring i at arbejde med fremtidsscenarier og strategiske processer. Hun er uddannet cand.scient.pol. med sidefag i psykologi og har tidligere været ansat blandt andet på Instituttet for Fremtidsforskning, som rådgiver på Christiansborg og været sekretariatsleder i en landboforening. Er forfatter bl.a. til ”Popstars-generationen – nutidens unge, fremtidens arbejdskraft”, og ”#tvivl – modet til at vælge i et turbosamfund”

Anne Sophie Hensgen er ledelsesrådgiver i BIGGER VISION, hvis mål er at bistå virksomheder i at stille fuldt hold på arbejde hver gang og her igennem at forløse deres potentiale, samtidig med at medarbejderne trives. Hun er cand.mag. i kommunikation og internationale udviklingsstudier, med 8 års konsulenterfaring fra NIRAS-konsulenterne og tilsvarende fra Ringkøbing Amt og Region Syddanmark. Har ledet Region Syddanmarks arbejde med at nedbringe sygefraværet, der på to år har givet 85 mill. kroner mere produktivitet ud af lønkronerne. Hjælper arbejdspladser til systematisk og gennemsigtigt at forebygge og nedbringe sygefravær på en måde, som både ledere og medarbejdere bakker op om.

 

Book en workshop om hvordan I sammen forebygger sygefravær eller ring/mail og hør nærmere på 23 60 66 99 eller ash@biggervision.dk

Workshop 5: Skræddersyet til din arbejdsplads

BIGGER VISION workshop

 • Har I behov for, at lederne får et fælles billede af, hvordan systematisk arbejde med arbejdsmiljø og sygefravær giver positive resultater på bundlinjen?
 • Skal medarbejderne reflektere over egne og kollegers holdninger til sygefravær og tilstedeværelse?
 • Eller har I brug for at få et afsæt for at tale om, hvordan I kan få det endnu bedre  i fremtiden?
 • Og på hvilken måde kan MED-systemet bidrage til løsningerne?

Der er både “bløde” og “hårde” argumenter for at se sygefravær og trivsel i øjnene. Men det ændrer ikke ved, at for at forandre den nuværende situation skal virksomheden turde se på, hvordan tingene er lige nu.

Forandringer til lavere sygefravær og bedre trivsel starter med at se den nuværende situation i øjnene. Præcis som den er. Uden undskyldninger og bortforklaringer. Blot som den er. Det er platformen for at skabe fremtidige resultater. Det hjælper jeg gerne med at blive meget tydelig om!

Trivsel og arbejdsglæde i medarbejdergruppen opbygges dagligt. Det tager tid at skabe gennem mange oplevelser for den enkelte. Oplever medarbejderne mål og mening i jobbet, og at de får lov til at bruge deres kompetencer, “sættes der ind” på trivsels-kontoen.

På samme måde er niveauet af sygefravær i en virksomhed et symptom på arbejdsmiljøet og en masse bevidste og ubevidste forhold i virksomheden. Men hvordan hænger trivsel og sygefravær egentlig sammen? Kunne det være godt med lidt inspiration til, hvordan din virksomhed kan komme til at arbejde bevidst med sygefravær og trivsel? Er der overhovedet enighed om, hvad trivsel er? Og hvornår man er syg?

Jeg kan skræddersy en workshop om forebyggelse af sygefravær og fremme af godt psykisk arbejdsmiljø og arbejdsglæde, så den rammer jeres ønsker.

 

Ring på 23 60 66 99 eller skriv på ash@biggervision.dk med dine ønsker, så sammensætter vi et program, der giver maksimal positiv effekt på din arbejdsplads.

RING i dag på 2360 6699 for at høre mere!

Skriv dine spørgsmål og datoforslag her – du får hurtigt svar!

  Felter med *, skal udfyldes.

  Dit navn *

  Din e-mail *

  Din virksomhed

  Dit telefonnummer *

  Skriv en besked *