Få hjælp til lavere sygefravær i dag

Mindre stress og lavere sygefravær

Ønsker du at komme hurtigt i gang kan BIGGER VISION speede processen op med en STIPA Pro-analyse.

 

Det får du:

  • Klarhed og overblik over, hvordan din arbejdsplads i dag håndterer stress og sygefravær
  • Ledere og medarbejdere får et fælles billede af, hvad ”sygefraværs-situationen” er i dag
  • Afklare og konkretisere, hvor din arbejdsplads lettest kan sætte ind for at skabe en sund arbejdsplads med lavere sygefravær
  • En platform for at ledere og medarbejdere på en respektfuld måde samarbejder om at stille fuldt hold på arbejde hver dag – uden at der peges fingre

 

Fra mavefornemmelse til fakta

I STIPA Pro-analysen laver BIGGER VISION en grundig gennemgang af dine data. Det kan være data om sygefravær, afledte omkostninger, målinger af trivsel, APV, politikker osv.

 

Hvor trykker skoen?

Det faktuelle overblik bruges som afsæt til at lave grundige interview med både ledere og medarbejdere på din arbejdsplads.

Det er vigtigt at finde ud af, om der er nogle underliggende problemstillinger der har indflydelse på den aktuelle situation på din arbejdsplads. Det gør det ofte – og de skal tages med ind i ligningen.

 

“…Som en ekstra gevinst har jeg skåret 500.000 kr. af vores vikar-budget for det kommende år, fordi sygefraværet er faldet så meget”

(Afdelingsleder Erik Jensen om effekt af STIPA Pro)

Du får det hele serveret – lige til at gå til

Essensen af dataindsamlingen formidles i en kort rapport med konklusioner om, hvordan din virksomhed arbejder med sygefravær.

Det giver et overblik over jeres aktuelle situation. Rapporten peger på, hvor I godt og effektivt håndterer sygefravær og hvor I styrker trivsel hos ledere og medarbejdere. Den peger på hvor I særligt er udfordret eller med fordel kan lave ændringer.

Derved kan I arbejde (mere) systematisk med at forebygge stress og sygefravær og håndtere det eksisterende sygefravær.

 

Konkrete anbefalinger til lavere sygefravær

I rapporten får I en række konkrete anbefalinger til, hvad din arbejdsplads i fremtiden kan gøre for at forebygge stress og sygefravær.

Med rapporten i hånden får du altså et virkelig godt afsæt for at få succes med at forebygge stress og sygefravær og fremme trivsel…..

…FORDI…. anbefalingerne er helt KONKRETE. Der er ingen tvivl om, hvad der vil give jer de ønskede resultater.

 

Dialog om prioritering er guld værd

I vælger naturligvis selv, hvilke af anbefalingerne I starter med. I ved, hvilke tiltag, der vil gøre den største positive forskel for jeres arbejdsplads.

Analyse, rapporten og anbefalingerne giver jer et solidt afsæt for at træffe beslutninger, der passer til netop jeres arbejdsplads.

Dialogen mellem medarbejdere og ledere er konstruktiv, da alle har bidraget til at nuancere, situationen på arbejdspladsen.

Det er guld værd. Alle vil tage ejerskab for at lykkes.

Det giver sammenhold og samarbejde.

Gennemsigtighed.

Resultater.

 

9 dages mindre sygefravær

Sygefraværet falder op til 9 dage i gennemsnit pr. medarbejder på de arbejdspladser jeg hjælper på denne måde.

Vil det gøre en forskel for hverdagen på din arbejdsplads, hvis alle ansatte mødte på arbejde 9 dage ekstra hvert år?

 

Hør lederens erfaringer med at få lavere sygefravær

Denne løsning er optimal, hvis du har behov for hurtigt at ændre ”sygefraværssituationen” eller sygefraværs-kulturen på arbejdspladsen.

Hør i denne video afdelingslederen Erik Jensen, der fortæller, hvad han og arbejdspladsen fik ud af at samarbejde med BIGGER VISION.

Vil du høre mere?

Så ring til Anne Sophie Hensgen på 2360 6699 eller skriv ash@biggervision.dk.