Om BIGGER VISION

BIGGER VISION ejes og drives af Anne Sophie Hensgen.

Navnet BIGGER VISION kommer af, at jeg har en større vision. Jeg ønsker at hjælpe virksomheder til at vækste og øge produktiviteten SAMTIDIG med at medarbejdere har høj trivsel.

Konkret gør jeg det ved at hjælpe personaleledere med på en systematisk og gennemsigtig måde at stille “fuldt hold”. Hver dag.

Dokumentation for fald i sygefravær

Jeg ved, hvor skoen trykker og kan spare din virksomhed for tid og ressourcer ved at ”ramme inden for skiven” i første forsøg med jeres ønske om at forebygge sygefravær. Jeg har dokumentation for hvad der giver fald i sygefravær. I mere end 3 år var jeg omdrejningspunktet for Region Syddanmarks fald i sygefravær fra 4,7% til 4,2% over en toårig periode. Nedgangen i sygefraværet på “blot” 0,5 procentpoint betød ekstra produktivitet af lønkronerne på 85 mio. kroner! 

Denne værdi var Region Syddanmark gået glip af, hvis sygefraværet havde været uændret. Dertil kommer sparede udgifter til sygedagpenge og vikarer! Så jeg har på tætteste hold se, hvor stor effekt selv “mindre” fald i sygefraværet giver. Den viden bruger jeg hver dag i samarbejdet med BIGGER VISIONs kunder.

Projektleder med sans for udvikling og resultater

Jeg har 17 års erfaring som projektleder og med ledersparring, coaching, tilrettelægge og gennemføre undervisning og processer, så deltagerne straks kan bruge det lærte i en travl hverdag.

Derudover har jeg haft ansvar for en hav af udviklingsprocesser, strategiske projekter og har udviklet en masse “værktøjer”.  Altid enkelt og intuitivt. Bl.a. så personaleledere og medarbejdere hjælpes til systematisk at forebygge stress og sygefravær og fremme trivsel.

Jeg er optaget af, at finde løsninger, der virker i en travl hverdag. Derfor har jeg blik for alle niveauer med at lede, udvikle og implementere strategiske projekter og indsatser. Fra start til slut. Alle step fra strategiudvikling til taktiske manøvrer over konkret udvikling af planer og værktøjer. Altid med blik for, hvordan proces og slutresultater bliver hensigtsmæssige, levedygtige og relevante for de involverede.

Bred viden og stor erfaring

Min kommunikationsbaggrund er suppleret med internationale udviklingsstudier og en international coaching-uddannelse. Den erhvervsmæssige erfaring er hentet fra otte år som managementkonsulent i et privat konsulenthus og en tilsvarende periode i store offentlige virksomheder. Den arbejdsmæssige røde tråd er at skabe forretningsmæssig udvikling og vækst samtidig med at medarbejderne trives og har et godt psykisk arbejdsmiljø.

Læse mere om Anne Sophie Hensgen på Linkedin – og link gerne med mig!

På BIGGER VISIONs Facebook-side kan du løbende få inspiration og følge med i nyheder.

 

BIGGER VISIONs advisory board

Læs om BIGGER VISIONs advisory board her

 

Persondata

Læs om BIGGER VISIONs Politik for behandling af persondata her.

BIGGER VISION har blandt andet løst opgaver for

Fjordline logo BIGGER VISION
Undervisningsministeriet logo BIGGER VISON
Region Syddanmark logo BIGGER VISION
Region Midtjylland logo BIGGER VISION
Sorø Kommune logo BIGGER VISION
Syddansk Erhvervsskole logo BIGGER VISION
Esbjerg Kommune logo BIGGER VISION
atp logo BIGGER VISION
Sygehus Lillebælt logo BIGGER VISION
Schur logo BIGGER VISION
BIGGER VISION Psykiatrien i Region Syddanmark logo
Design skolen Kolding BIGGER VISION
Godt Smil logo BIGGER VISION
Sydvestjysk Sygehus logo og BIGGER VISION
Vikon BIGGER VISION

Hvad siger kunderne

Anonym personaleleder

”Jeg lærte Anne Sophie Hensgen at kende for et par år siden. På det tidspunkt ville vi i gang med et grundigt eftersyn af organiseringen af vores arbejdsplads efter 2%-besparelsesprocesser.

I den proces har Anne Sophie været en rigtig god sparringspartner for mig som leder.

Hun er ærlig, og hun har været rigtig god til at tune sig ind på vores situation og forstå den kompleksitet, vi dagligt opererer i som del af en større organisation.

Hun har hjulpet med at strukturere processen, så medarbejdere, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant har været inddraget i udviklingsarbejdet.

Vi fik skrællet lag af vores hidtidige måde at arbejde på, som vi som medarbejdere og leder sammen kiggede på og drøftede. Det gjorde vi flere gange. Vi har fulgt en konkret handleplan med overskuelige faser, som har givet gennemsigtighed og tryghed for alle.

Samarbejdet med Anne Sophie har været rigtig godt. Vi har fået overblik og klarhed over den fremtidige organisering af vores kerneopgave, så vi selv har kunnet træffe de rigtige beslutninger. Til alles bedste. Det giver følgeskab.

Kommunikationsniveauet har fået et nøk opad, og vi har forbedret muligheden for at give vores kunder ydelser af høj kvalitet.

Som en ekstra gevinst viser vores nye trivselsmåling, at trivslen samtidig er steget på de fleste områder.”

Bo Allerelli Andersen, Afdelingschef, Service,  Sygehus Sønderjylland

“Jeg kontaktede Anne Sophie Hensgen og bad om hendes hjælp, da sygefraværet i et af vores sygehuskøkkener lå meget højt. Det var på 12,5% og vi kunne ikke finde ud af, hvad der var grunden, da vi på papiret gjorde ”alle de rigtige ting”.

Anne Sophie lavede en meget grundig analyse af vores sygefraværs- og trivselsdata. Hendes bearbejdning af data blev samlet i en rapport sammen med in put fra interview med medarbejdere og ledere. Alle på arbejdspladsen kunne læse rapporten, og vi holdt fast i fuld åbenhed.

Her beskrev hun åbent og ærligt, hvad der var på spil for os. Det kunne godt gøre lidt ondt at læse lige i situationen. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at det var helt afgørende vigtigt for at vi kunne komme videre, at tingene ikke blev pakket unødigt ind, og vi fik beskrevet meget specifikt, hvor skoen trykkede. Fordi det var så konkret beskrevet med udgangspunkt i køkkenets situation, var alt genkendeligt og det var nem at tale om.

På et personaleseminar, hvor alle medarbejdere deltog, fik vi god tid til at drøfte rapporten og de anbefalinger, som Anne Sophie havde givet os. Det var medarbejderne, der pegede på, hvilke af de mange anbefalinger, vi skulle tage fat i først. Det gav ejerskab.

Det var en rigtig god proces, og dagene efter seminaret hørte jeg medarbejdere sige, at det havde været en rigtig god aften, selvom det var alvorlige ting, vi snakkede om.

Efterfølgende har vi taget fat i de udvalgte anbefalinger. Vi følger vores handleplan og det er rigtig godt.

De håndfaste resultater har allerede vist sig. Hvor det årlige sygefravær i køkkenet tidligere lå på 12,5%, så er vi nu på ca. 6,6%. Så på under et år er sygefraværet allerede faldet med 50%.

Vores produktivitet er blevet meget bedre, og medarbejderne kan mærke det ved, at der er meget mere ro på deres arbejdsdag. De risikerer heller ikke længere at blive ringet op på deres fridag og bedt om at tage en ekstravagt for en sygemeldt kollega. Så personalet har fået meget bedre mulighed for at restituere og være klar til deres næste vagt.

Her i tilbageblik vurderer jeg at samarbejdet med Anne Sophie har været meget værdifuldt.”

Steen Glentbæk, produktionschef, De Forenede Dampvaskerier A/S

Den 4/6-19 deltog jeg i kurset ” Kickstart forebyggelse af sygefravær”.

Underviserne var Anne Sophie Hensgen og Lotte Helveg Mertins-Jørgensen, som udviste stor kendskab og erfaring indenfor dette område. De ”brændte” godt igennem med deres energiske tilstedeværelse, på hele dagen.

Kurset var rigtigt godt sammensat med en god blanding af undervisning, opgaver og plads til dialog.

Det blev også tid og mulighed for at inddrage eksempler fra kursisternes hverdag, i undervisningen.

Jeg tog hjem fra kurset med en større indsigt i emmet sygfravær og hvilken betydning det kan have for ens egen arbejdsplads samt andres virksomheder og selvfølgelig medarbejderne.

Samtidigt gav det en større viden omkring, – Er man på rette spor ? – med måden man allerede nu arbejder på. Værktøjskassen blev fyldt med nye ideer/værktøjer til det videre forløb, med forebyggelse af sygefravær.

Ingen tvivl om, jeg vil bruge denne dags oplevelse og viden, – specielt metoderne; systematisk; ensartet arbejde på tværs samt fuld fokus (også når andre opgaver ”banker på”) – til at skabe et endnu bedre grundlag, for at forebygge og bibeholde et lavt sygefravær.

Tak til Lotte og Anne Sophie for en god kursusdag 🙂

Rikke Linck, viceforstander, Sofieskolen

“Vi havde en rigtig god temadag med Anne Sophie. Det var en øjenåbner at få sat lup på, hvor vi måske ikke i dag gør tingene helt så hensigtsmæssigt, som vi troede.

Vi fik mange nye ideer til, hvad vi kan gøre for at forebygge sygefravær med mange små konkrete tiltag i hverdagen. Det er vi ret optaget af.

Oplægget var inspirerende, og vi vil helt sikkert i fremtiden være meget mere ensartede i vores ledelsestilgang ved sygefravær og tænke mere forebyggende.

På tværs af MED-udvalget fik vi gode snakke om holdninger til sygefravær og fremmøde. Dem vil vi nu fortsætte sammen med vores medarbejdere”

BIGGER VISION og Danmarks Domstole Jesper Christiansen, administrationschef, Retten på Frederiksberg

“Da jeg mødte Anne Sophie fra BIGGER VISION sidste år, var rettens sygefravær det absolut højeste sammenlignet med landets øvrige byretter. Det pressede vores ansatte og gav udfordringer med afvikling vores mange retssager. 

Anne Sophie hjalp os til at sætte og styrke vores ledelsesmæssige fokus og tydelighed, hvilket betød, at vi fik en meget tættere ledelseskontakt ved sygefravær. Det har vist sig at have en hurtig og meget tydelig effekt.

Vores store sygefravær er i dag nærmest væk og samtidig er det gennemsnitlige sygefravær nu 5 dage lavere pr. årsværk end den samme periode sidste år. Det kan klart mærkes ved et bedre flow i arbejdet og trivsel blandt personalet.

Det har været positivt, givende og inspirerende at samarbejde med Anne Sophie, der har gjort det konkret, hvad vi kunne gøre i vores kontekst for holde fokus på arbejdet med sygefravær og dermed at få flere ansatte til at møde på arbejde. Anne Sophie har været god til at facilitere dialogen mellem ledere og ansatte – også om de vanskelige emner. Derfor vil jeg opfordre til at gribe fat i hende, hvis sygefraværet på arbejdspladsen skal ned.

Når jeg ser tilbage på samarbejdet og gevinsten heraf i dag, er jeg meget glad for, at vi valgte at få hjælp udefra.” 

(NB. Siden er det gennemsnitlige sygefravær faldet yderligere – og er nu 9 fraværsdage lavere årligt pr. årsværk)

 Tine Bak Pedersen, HR-manager, Trafikselskabet Movia

”Jeg havde fornøjelsen af at arbejde sammen med Anne Sophie i forbindelse med et inspirationsseminar om sygefravær for en ledergruppe.

Jeg oplevede at Anne Sophie havde en rigtig god evne til at møde deltagerne, der hvor de er, med en rolig og tillidsskabende facon. Ledergruppen åbnede op for at samarbejde mere med hinanden om de svære ting, og dagen som helhed gav god inspiration til forebyggelse af sygefravær.”

 

 Allan Laursen, Fabrikschef, Schur Pack Denmark A/S

“”Ned med sygefraværet – op med forretningen” er nemt og intuitivt at arbejde med. Der er rigeligt med inspirationsmuligheder indbygget i systemet til at hjælpe dem, der arbejder med det.

 Det bedste ved værktøjet er, at det synliggør over for virksomhedens medarbejdere og ledelse, hvad sygefraværet har af betydning. Både over for kunder og virksomheden (leveringssikkerhed, økonomi etc.) men også over for de kollegaer, der ofte må belastes yderligere, når en kollega lægger sig syg. 

En sygefraværsstrategi var ikke det første, vi umiddelbart havde i tankerne, når vi talte om strategier, men det har været et ”wake up call”, efterhånden som vi arbejdede os igennem sygefraværsstrategiværktøjet.

Værktøjet har, ud over at sætte ord på de udfordringer vi har mht. sygefravær, givet os et fundament til at kunne strukturere og organisere det daglige arbejde med sygefraværet i samarbejdsudvalget, arbejdsmiljøorganisationen og i trivselsgruppens arbejde.

For at kunne forebygge sygefravær og skabe bedre trivsel og sundhed har værktøjet givet os et bedre overblik over de indsatsområder, vi uundgåeligt kommer til at arbejde med.

Det er oplagt, at det er en HR-afdeling i større organisationer, der vil kunne drage stor nytte af værktøjet. Men alle, der i dagligdagen er i berøring med sygefraværspolitikker, fra topledelse, mellemledelse til diverse udvalg, vil kunne finde værktøjet yderst anvendeligt.

Men selv i mindre virksomheder uden deciderede HR-personaler, eller i virksomheder, hvor der arbejdes afdelingsvis, vil systemet kunne anvendes.”

 

Centerleder Lone Stengaard og konsulent Yvonne Kold Kristiansen, Socialt Rehabiliteringscenter, Esbjerg Kommune

”Vi gik fra formodning til fakta!

”Ned med sygefraværet – op med forretningen” er et dejligt logisk system. Systematikken er rigtig god. Inspirationsboksene holder os fast i, at vi skal hele vejen rundt om vores sygefraværssituation. Vi har fået lavet en selvanalyse, så vi meget bedre kan se fremad. Myterne er pillet fra hinanden. Vi er blevet klogere på, hvilke faggrupper eller afdelinger der har flest syge. Det har faktisk inspireret os til at grave yderligere i vores data og lave alle mulige udtræk. Blandt andet hvor chokerende mange medarbejdertimer, der hvert år forsvinder på grund af sygefravær. Vi har fået et helt andet syn på vores sygefraværsstatistik og er gået fra formodning til fakta. Det er meget lettere at sætte målrettet ind der, hvor udfordringerne er størst.

I forhold til at skulle mødes med forvaltningen, står vi nu meget stærkere. Vi er blevet skarpere i vores argumentation for, hvorfor vores sygefravær ser ud, som det gør, og hvordan vi bevidst arbejder på at reducere det. Sygefraværsstrategien er også et rigtig godt redskab til at have en drøftelse med vores medarbejder i MED-systemet og afdelingslederne om, hvad vi i fællesskab kan gøre for at forebygge sygefraværet og begrænse det, vi kan. Vi har prioriteret at bruge en del tid på at arbejde med systemet. Men det er en billig investering i forhold til, hvor meget vi selv kan klare uden ekstern hjælp.

Som organisation har vi fået et større overblik, men det er faktisk medarbejderne, der får mest ud af, at vi arbejder systematisk med sygefraværet. Hvis vi som arbejdsplads arbejder hurtigt og systematisk, er risikoen for, at medarbejdere ved langt sygefravær mister retten til sygedagpenge, meget mindre. Det er ordentlighed for os.”

 

Helle Lindkvist, Kvalitetschef, Hospitalsenheden Horsens, Region Midtjylland

“På Hospitalsenheden Horsens har vi haft stor glæde af Anne Sophies sparring og rådgivning i forbindelse med opstart af et større tværgående organisatorisk projekt.

Anne Sophie har ydet yderst kompetent sparring til en klinisk projektleder, således at man med kombinationen opnår det bedste fra begge verdener; Indsigt i projekt og procesledelse og indsigt i den kliniske hverdag.”

 

Ulla Skov Jørgensen, ledende overlæge og Lene Granhøj, oversygeplejerske, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

”Børne- og Ungdomspsykiatri Odense fået gennemført en forundersøgelse om sygefravær og der er kommet mange perspektiver frem og fået input til, hvordan vi bedre kan arbejde med 1-5-15 modellen. Afdelingen har været inde i en god udvikling, siden vi er startet på samarbejdet.

Ordet ”retfærdighed” er vigtigt for ledere og medarbejderne, og der er i personalegruppen kommet en accept af, at der er rammer og vilkår, som vi skal leve med og så finde hensigtsmæssige løsninger indenfor rammerne. Vi oplever, at vi med rapporten om sygefravær har fået god ledelsesmæssig støtte i arbejdet med MTU. MTU-opfølgningen skrider positivt frem og vi bruger IGLO-modellen. IGLO-modellen som den præsenteres i rapporten om sygefravær er god til at få italesat, at det er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere at forebygge sygefravær samt skabe god trivsel.

Skriftligheden i rapporten om sygefravær har været hjælpsom. Det har været rigtig godt at blive konkret om, hvor vi er udfordret. Anbefalingerne gør, at vi ved, hvad vi konkret kan gøre for atarbejde mere systematisk med at forebygge sygefravær, her har Anne Sophie Hensgen været en god sparringspartner.”

Mona Michaelsen, Tandlæge og klinikejer / Stefan Patti, Area manager, Godt Smil Horsens:

”BIGGER VISION har ydet konsulenthjælp hos os ved gennemførelse af Projekt MASA (”Mere At Smile Af”).

Formålet med projektet var at sætte fokus på klinikassistenternes arbejdsgange med henblik på bedre samarbejde samt at arbejde med systematisk nedbringelse af sygefraværet på klinikken.

Vi står nu en måned efter projektets afslutning. Det har været et spændende projekt, og vi har lært meget i processen. Det har bidraget positivt til stemningen på klinikken, og vi har alle fået noget nyt benzin på motoren. Vi har som klinik stadig meget at arbejde videre med, men som resultat af Projekt MASA har vi taget nogle vigtige spadestik. Vi har allerede nu fået mere struktur på vores møder, klinikassistenterne har fået øget overblik over egne arbejdsopgaver og byder aktivt ind med forslag til løsning på daglige udfordringer.

Sidst men ikke mindst har vi fået værktøjer til, hvordan vi kan arbejde systematisk med nedbringelse af sygefraværet og dermed øge trivslen endnu mere.”

Erik Jensen, Oversygeplejerske, Psykiatrisk Afdeling OdenseRegion Syddanmark:

”Selvom vi på papiret gjorde alle de rigtige ting, så havde vores afdeling over lang tid et alt for højt sygefravær. Derfor besluttede vi i afdelingsledelsen, at sygefraværet skulle have yderligere ledelsesmæssig bevågenhed og opbakning, og indgik i et samarbejde med Anne Sophie Hensgen fra BIGGER VISION om det.

 Anne Sophie gennemførte en analyse af vores nuværende ”sygefraværssituation”. Her kastede hun lys på de faktuelle konsekvenser af sygefraværet og hvordan vores kultur og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere spiller ind på de ansattes fremmøde. Mange ting kom ud i det åbne. Heldigvis var der rigtig meget, vi allerede gjorde godt. Men der var også plads til forbedringer. Ikke alt var rart at høre som chef, men man kan nu engang bedre handle på det, man kender til. I analysen var også en række forslag til, hvordan vi konkret kan blive endnu mere systematik med at forebygge sygefravær.  

Med analysen har ledelse og medarbejdere fået et fælles billede af situationen lige nu. Det har givet os et fælles sprog og afsæt for at beslutte, hvilke initiativer vi vil prioritere. Anne Sophie har været en sikker facilitator af drøftelser på leder- og LMU-seminarer, og hun har været rigtig god til at få os til at snakke sammen. Også om de svære og konfliktfyldte ting om blandt andet kulturen og opgør med hævdvundne rettigheder. Jeg synes, vi har fået sat sygefravær, trivsel og fremmøde på dagsordenen på en god måde.

Vores ledelsesmæssige beslutning om at styrke dialog om sygefravær og trivsel har allerede haft en positiv effekt. De seneste 6 måneder har vores sygefravær været meget lavere end sidste års sygefravær, og vi er nu den psykiatriske afdeling med sengeafsnit, der har det laveste sygefravær i vores region. Det er vi naturligvis meget glad for, da det betyder, at vi endnu bedre kan yde god kvalitet i behandling af vores patienter. Som en ekstra gevinst har jeg skåret 500.000 kr. af vores vikar-budget for det kommende år, fordi sygefraværet er faldet så meget”

Kirsten Christensen, Oversygeplejerske, Psykiatrisk Afdeling AabenraaRegion Syddanmark

”Ledelse ved psykiatrisk Afdeling Aabenraa har bedt Anne Sophie Hensgen gennemføre en forundersøgelse om sygefravær. Gennem den har vi fået et godt indblik hvilke økonomiske konsekvenser et højt sygefravær har for vores afdeling. Ligeledes har det været godt at få præciseret hvor mange af hver faggruppe der hver dag var syge. Det giver en forståelse for, hvordan et højt sygefravær påvirker arbejdsmiljøet i et afsnit.

Det har også været godt for os at få et trio-samarbejde i gang. Det har vi fået hjælp til ved at få forundersøgelsen præsenteret som afsæt for drøftelse i det lokale samarbejdsudvalg, hvor ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er samlet. Vi har derved fået et fælles billede af, hvordan vi fremadrettet kan forebygge fremtidigt høj sygefravær og derved fremme trivsel”  

Tom Vandsted, afdelingsleder, Vikon

“Jeg bruger jævnligt Anne Sophie Hensgen til coaching.

Hun er imponerende god, fordi hun både er konfronterende og nærværende og ambitiøs på mine vegne. Jeg føler mig fuldt forstået og kommer virkelig på arbejde, når jeg er hos hende. Hun får mig til at se ting, jeg ikke selv har fået øje på og jeg får værktøjerne til at gøre noget ved det – hver gang jeg går derfra, er jeg lettet med en større forståelse og har fået handlinger, jeg kan føre ud i livet.

Jeg oplever, jeg bliver klarere på, hvad jeg vil, jeg kommunikerer mere tydeligt og jeg føler mig både mere i balance og med mere personlig power! Og jeg fortsætter hos Anne Sophie.”

Georg Juelsgaard, Arbejdsmiljøleder og værkfører, Schur Pack Denmark A/S:

”Anne Sophie har gennemført et efteruddannelsesforløb hos os for ledere, TR og arbejdsmiljørepræsentanter om sygefravær, fremmøde og trivsel.

Formålet var at give os viden om sygefravær og trivsel og at sikre, at vi fik fælles fodslag i AMO-gruppen, så vi kan kommunikere ensartet over for resten af virksomheden. Det var et godt kursus, hvor vi nåede det formål. Anne Sophie var god til at få os med. Der var en fin dialog, hvor vi fik snakket frit for leveren om, hvordan vi i dag arbejder med sygefravær.

På tværs af AMO nåede vi helt ind til hinanden og snakkede åbent om det, vi oplever i hverdagen. Vi fik blandt andet snakket om vores kultur, og at vi kan blive mere ensartede i måden, vi håndterer sygefravær på uanset hvilken afdeling det drejer sig om. Samtidig blev det klart, at vi kan få endnu mere effekt af de gode trivsels- og sygefraværstiltag vi allerede i dag bruger ved at fokusere ekstra på forebyggelse af sygefravær og formidling til medarbejderne. 

Der har udelukkende været positive tilbagemeldinger fra deltagerne, der syntes det var et godt kursus.” 

Karsten B. Vester, relationsskaber, RelationsNetværket:

”I RelationsNetværket havde vi inviteret Anne Sophie Hensgen fra BIGGER VISION til at holde oplæg for vores netværksgruppen: Sundhed og Trivsel på arbejdspladsen. Gruppen består af private og offentlige virksomheder. Under overskriften ”Ned med sygefraværet – op med forretningen” delte Anne Sophie ud af sine mange erfaringer om, hvordan man systematisk kan nedbringe sit fravær.

Deltagerne fik alle ny viden og gode erfaringer som du umiddelbart kan gå hjem og implementere i deres virksomheder. Vi kan kun anbefale, at man tager kontakt til BIGGER VISION, hvis man gerne vil arbejde med sit sygefravær i virksomheden. ”

Camilla Høholt Smith, direktør i work-live-stay Southern Denmark:

“I forbindelse med mit job som seniorkonsulent og virksomhedsansvarlig i Cabi har jeg haft fornøjelsen at samarbejde med Anne Sophie Hensgen siden 2012. Jeg oplever Anne Sophie som en dedikeret og troværdig samarbejdspartner, der har modet til at sætte sig selv i spil, og i en ordentlig og forretningsorienteret dialog skabe de løsninger, der kan give den ønskede effekt. 

Anne Sophie er struktureret, metodisk og evner at se en proces fra start til slut. Og igennem sin målrettede og effektive tilgang få sat de processer i gang, der skal iværksættes for at få fat i de konkrete løsninger, der vil skabe en positiv forandring for hele virksomheden. Mennesker betyder noget for Anne Sophie. Hvilket giver sig udtryk i en helhjertet nysgerrighed og vilje til at sætte mennesker først og sidst i løsningen på en yderst professionel måde. 

Jeg kan derfor kun give Anne Sophie og BIGGER VISION mine bedste anbefalinger hvis du er optaget af sund ledelse i en virksomhed hvor højt nærvær skal give en sundere virksomhed”. 

Mette Aagaard Bjergmark, Centerchef, Den Regionale Tandpleje, Region Syddanmark

”Det er et rigtig fint system til at understøtte vores arbejde med sygefravær.

Det hjælper os til at slibe saven, så vi bliver endnu skarpere på, hvordan vi her hos os vil arbejde med sygefraværet. Region Syddanmark har allerede en masse redskaber, som vi lader os inspirere af, men med systemet får vi skærpet fokus lokalt.

Vi får hjælp til at blive præcise om, hvilke af de mange redskaber vi helt konkret vil anvende og hvornår.

Systemet er oplagt at bruge af afdelingsledere, da der er så mange ting omkring sygefravær, der hører under ledelse. Men det skal selvfølgelig foregå i samspil med medarbejderne, og det lægger ”Ned med sygefraværet – op med forretningen”også tydeligt op til.”

Inge Bolet, Sundhedsfaglig arbejdsmiljøkonsulent, Region Nordjylland

“Ned med sygefraværet – op med forretningen” er et flot koncept for at reducere sygefraværet på en arbejdsplads. 

Det repræsenterer netop den struktur og systematik, man kan mangle, når hverdagen presser på”.

Ulla Wernberg-Møller, Afdelingsleder, Center for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark

”Ned med sygefraværet – op med forretningen” er let forståeligt, let anvendeligt og dejligt systematisk bygget op. Det virker godt med lydfiler, der supplerer det skrevne og der er dejlige, åbne billeder der understøtter teksten godt.

De enkelte punkter giver mening. Jeg synes især, at tanken med at få identificeret selve sygefraværet, så det bliver bevidst, er rigtig godt. Man får det sammenkoblet med kulturen omkring sygefraværet, der jo virkelig skal bevidstgøres, før det kan ændres.

Det er også en rigtig god måde at blive hjulpet på vej til at lave en decideret strategi. Jeg kan virkelig godt lide selve grundprincippet, så ad den vej er der thumbs up herfra.

Det er min vurdering, at man som både ny og erfaren leder kan bruge det som en rygrad i indsatsen.”

Rikke Lykke Ravn, sekretariatschef, Designskolen Kolding:

”Sekretariatet på Designskolen Kolding indgik aftale med BIGGER VISION om afvikling af et eftermiddagskursus i spørgeteknik. Formålet var et ønske om at klæde medarbejderne bedre på til mødet med studerende i forbindelse med studievejledningen. 

Både forberedelse og afvikling af kurset blev tilrettelagt med højt fokus på vores hverdag og konkrete udfordringer. Det gjorde eksempler og cases nærværende for deltagerne. Derudover var der god tid til øvelse, hvilket var med til at spørgeteknikker kom mere ind under huden. Alt i alt var det en rigtig god oplevelser, og vi fik inspiration med hjem til både hvad vi skal spørge om, og hvad vi ikke skal”. 

Helga Stürup, HR-konsulent, Sydvestjysk Sygehus:

”Jeg har nydt din professionelle og afbalancerede tilgang til arbejdet, som jeg har stor respekt for og sætter stor pris på. Vi var ikke nået så langt, som vi er, uden din store indsats, støtte og hjælp. Du er for mig at se en fantastisk igangsætter og inspirator, og jeg tror på, at du vil kunne bidrage med noget meget værdifuldt, uanset hvor du vil få opgaver”.

Peter Schøning, afdelingsleder, Socialdrift, Region Syddanmark:

”Anne Sophie Hensgen koordinerede Region Syddanmarks kundetilfredshedsundersøgelse af regionens otte sociale centre på en meget tilfredsstillende måde.  Anne Sophie leverede hele vejen igennem det aftalte, hun tænkte ”med” og afstemte løbende forventninger til undersøgelsen og vores indbyrdes samarbejdet. 

Det gav en stor tryghed at opleve, at kundetilfredshedsundersøgelsen blev gennemført og afleveret til os til tiden og var af god kvalitet. Anne Sophie er hurtig og professionel”.

Annette Lunde Stougaard, chefkonsulent i Region Syddanmark:

”Anne Sophie har evnerne, energien og personligheden til at få ting til at ske. Med sin empati, professionalisme og ihærdighed skaber hun respekt og tillid omkring sig. Anne Sophie får ting gjort – og gør det godt!” (Annette er tidligere afdelingsleder for Anne Sophie)

Ida Lund, konsulentkollega og samarbejdspartner:

”Anne Sophie Hensgen er endog særdeles vidende om faktorer af betydning for nedbringelse og håndtering af sygefravær, og samtidig arbejder Anne Sophie med stor ordentlighed og høj grad af personlig integritet”.

Mia Aasborg, HR-konsulent, Psykiatrien, Region Syddanmark:

“Igennem mit samarbejde med Anne Sophie er jeg blevet inspireret af hendes engagement og professionalisme, der i den grad skaber motivation. Med sin oprigtighed formår hun at skabe gode relationer, motivere til handling for derigennem at skabe resultater. Jeg vil til hver en tid se det som et privilegium at arbejde sammen med Anne Sophie”.

Lise Rasmussen, økonom, Region Syddanmark:

”Jeg synes, at du arbejder meget struktureret og systematisk. Man kan trygt regne med, at du nok skal få styr på tingene. Desuden synes jeg, at du har en positiv tilgang til tilværelsen og altid er fuld af energi”.

Gitte R. Sørensen, specialkonsulent, Region Syddanmark:

”Der har altid været fremdrift, når man har haft dig på banen – tak for godt samarbejde både med rekrutteringssystem og sygefraværsprojekt”.

Karina Kongensgaard, HR-konsulent, HR-Rekruttering, Region Syddanmark:

”Anne Sophie er en meget engageret og engagerende kollega som formår at få alle med. Hun er enormt ambitiøs og arbejdsom – på en dejlig ligetil og professionel måde. Hun går efter målet og på harmonisk vis, når hun de ønskede resultater”.

S.P., Jordemoder:

”Det har uden sammenligning været en oplevelse for livet. 10 sessioner i coachingsamtale med Anne Sophie har rykket mere ved mig, end noget andet har gjort før. Det har været en rejse ind i mig selv, hvor jeg i stedet for altid at være kontrollerende og rationelt tænkende fandt tilliden til at lytte til mit hjerte og grave dybere efter grunden for mine valg, reaktioner, ønsker for livet, mine begrænsninger m.m. Stille og roligt fik Anne Sophie mig til at finde ro og tillid til mine egne ønsker, følelser og tanker for fremtiden.

For hver uge blev der sat nye mål, dykket dybere ind i mig selv, og stille og roligt blev det mere og mere tydeligt, hvorfor jeg reagerede på en bestemt måde ved at trække mig og have svært ved at sige fra. Jeg fandt samtidigt ud af, hvor meget mine undskyldninger begrænsede mig i hverdagen, og jeg fik sat mere struktur på. Desuden blev det mig klart, at hvis jeg ønskede forandring, var det kun mig selv, der kunne starte denne proces. Det har givet en indre ro, balance og ikke mindst glæde. Det har været en sjov, spændende, til tider udfordrende proces, men vigtigst af alt en proces, hvor jeg fulgte mit hjerte. Skyggecoaching er uden tvivl et fantastisk redskab til at lære sig selv at kende og blive sin egen bedste ven”

S.L., ingeniør:

”Jeg har været glad for vores coaching sessioner – det har været lærerigt! Det har været spændende og har givet mig lyst til at arbejde videre med personlig udvikling. De forskellige temaer, vi har arbejdet med, har alle på hver deres måde peget på noget, som jeg selv kan arbejde videre med. Jeg er bl.a. blevet bedre til at lytte til mig selv (min indre sjæl/visdom), og jeg har fået mod til at tro på min intuition. Selve metoden med at opstille vision, mål og actionsteps, som SKAL udføres (der skal handling bag ordene), kan desuden bruges i mange andre sammenhænge”.

T.W., HR-, event- og kommunikationschef:

“Det har været en givende rejse, hvor refleksion og handling har fungeret som en driver for mig. En lang række energidrænende og energiopbyggende skyggesider har Anne Sophie hjulpet med at afdække, så bevidstheden om, hvad der fører mig mod min vision, er styrket. Din skarpe iagttagelsesevne og empatiske indleven førte mig, skridt for skridt, i retning mod mit mål – et meningsfyldt og glædesfyldt arbejds- og familieliv. Tak for et forløb, hvor dine kompetencer som coach har givet mig indsigt og udsigt.”

Interview i TV2 Lorry:

“Anne Sophie Hensgen fortæller om Region Syddanmarks tilgang for at nedbringe sygefraværet ved systematisk at forebygge sygefravær med en “1-5-15-model” og klæde lederne på til at gennemføre sygefraværssamtaler. I panelet er Bolette Christensen, Børnefonden, Palle Nielsen, Formand, SOSU, FOA og Bjarne Høpner, Formand, 3F København.

Klik på billedet (6.20 minutter inde i programmet)